Izdelujemo Dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) na podlagi novih gradbenih predpisov, Gradbenega zakona in Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov, ki služi kot dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja za novozgrajene objekte.

Poglejte reference