Discussing the Numbers

INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

Izdelava investicijske dokumentacije skladno z veljavno zakonodajo (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ) obsega dokumente:

- dokument identifikacije - investicijskega projekta – DIIP

- predinvesticijska zasnova – PIZ

- investicijski program – IP

- analiza stroškov in koristi - CBA

- novelacija investicijskega programa


Investicijska dokumentacija je obvezna za vse občine kot tudi državne ustanove pri uvrščanju investicij v proračun kot tudi pri vseh prijavah za državna ali evropska sredstva, podobno pa velja tudi za javna podjetja. Investicijska dokumentacija je obvezna tudi pri sklepanju javno-zasebnega partnerstva.

Nekaj naših referenc:

- ELES d.o.o.

- Mestna občina Ljubljana
- Univerza v Ljubljani
- Zavod RS za zaposlovanje
- Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica
- Občina Log Dragomer
- Občina Kamnik
- Občina Vrhnika