Izdelava investicijske dokumentacije skladno z veljavno zakonodajo (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ) obsega dokumente:

  • dokument identifikacije – investicijskega projekta – DIIP

  • predinvesticijska zasnova – PIZ

  • investicijski program – IP

  • analiza stroškov in koristi – CBA

  • novelacija investicijskega programa

Investicijska dokumentacija je obvezna za vse občine kot tudi državne ustanove pri uvrščanju investicij v proračun kot tudi pri vseh prijavah za državna ali evropska sredstva, podobno pa velja tudi za javna podjetja.

Investicijska dokumentacija je obvezna tudi pri sklepanju javno-zasebnega partnerstva.

Cenik

Izdelava dokumenta indentifikacije investicijskega projekta (DIIP)

800 – 1700 €

  • Opomba: Navedene so informativne cene. Za vsako povpraševanje pripravimo individualno ponudbo na podlagi zahtevnosti in obsega dokumentacije.

POVPRAŠEVANJE

Izdelava investicijskega programa (IP) oz. predinvesticijske zasnove (PIZ)

1000 – 2400 €

  • Opomba: Navedene so informativne cene. Za vsako povpraševanje pripravimo individualno ponudbo na podlagi zahtevnosti in obsega dokumentacije.

POVPRAŠEVANJE

Izdelava CBA analize

 

800 – 1700 €

  • Opomba: Navedene so informativne cene. Za vsako povpraševanje pripravimo individualno ponudbo na podlagi zahtevnosti in obsega dokumentacije.

POVPRAŠEVANJE

Nekaj naših referenc

ELES d.o.o.

Mestna občina Ljubljana

Univerza v Ljubljani

Zavod RS za zaposlovanje

Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica

Občina Log Dragomer

Občina Kamnik

 Občina Vrhnika

Več referenc