NAŠE PREDNOSTI

  • Izjemna ustvarjalnost in odlična sposobnost izbora najustreznejših oblikovalskih stilov,

  • V polni meri upoštevanje naročnikovih zahtev,

  • Zagotavljanje popolne podpore naročnikom in izvajalcem tudi med izvedbo,

  • Izdelava projektne in investicijske dokumentacije v predvidenih rokih,

  • Celovit pristop k problematiki,

  • Dolgoletne izkušnje,

  • Več kot 20 let projektiranja s 3D programskim orodjem BIM.