Concrete Facade

KDO SMO

MAG. MATEJ PESTOTNIK, UNIV. DIPL. INŽ. ARH.

direktor

MARJETA SEDEJ, MAG. ORG.

pomočnica direktorja

DARJA LIST, UNIV. DIPL. INŽ. ARH.

prokuristka

SODELAVCI

...