Arhitekturni biro Adar je bil ustanovljen leta 2001.
Za seboj imamo dolgoletne izkušnje.

Za naše naročnike izdelujemo projektno, tehnično in investicijsko dokumentacijo.
Zadovoljstvo naših naročnikov je na prvem mestu, saj se zavedamo,
da lahko le na tak način dosežemo dolgoročno sodelovanje, ki je naš glavni cilj.

mag. Matej Pestotnik,
univ. dipl. inž. arh.

Direktor

Marjeta Sedej,
mag.

Pomočnica direktorja

mag. Darja List,
univ. dipl. inž. arh.

Svetovalka

Sodelavci

Kontaktirajte nas