Project Description

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA:

 • Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica; Obnova oddelka za invalidno mladino Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (DIIP)
 • Univerza na Primorskem; Nakup prostorov za povečanje študentskih ležišč za potrebe UP ŠD (DIIP)
 • Ministrstvo za javno upravo; Izdelava investicijske dokumentacije FU Brežice (DIIP)
 • Ministrstvo za notranje zadeve; Odkup objekta PP Ruše (DIIP)
 • Ministrstvo za notranje zadeve; Odkup objekta PP Maribor I (DIIP)
 • Ministrstvo za notranje zadeve; Odkup objekta PP Maribor II (DIIP)
 • Ministrstvo za notranje zadeve; Odkup objekta PU Maribor (DIIP)
 • Mestna občina Ljubljana; Sanacija objekta MOL Brdnikova 14 (DIIP)
 • Mestna občina Ljubljana; Center četrtne skupnosti Vič – I. del (DIIP)
 • Ministrstvo za notranje zadeve; Sanacija strelišča v policijski akademiji Tacen (DIIP)
 • Univerza na Primorskem; Rešitev prostorskih potreb Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o zdravju in Splošne bolnišnice Izola (DIIP)
 • Univerza na Primorskem; Nakup prostorov za povečanje študentskih ležišč za potrebe UP ŠD (DIIP)
 • Univerza na Primorskem; Pridobitev dodatnih prostorov na lokaciji Izolska vrata 2 za potrebe UP PEF (DIIP)

DOKUMENT ANALIZE STROŠKOV IN KORISTI INVESTICIJSKEGA VLAGANJA:

 • ELES d.o.o.; Energetska sanacija in ureditev poslovnih prostorov v RTP Podlog (DASKIV)
 • ELES d.o.o.; Gradbene rekonstrukcije na stavbah ELES (DASKIV)
 • ELES d.o.o.; Energetska sanacija in ureditev poslovnih prostorov v RTP Podlog (DASKIV)
 • ELES d.o.o.; Gradbene rekonstrukcije na stavbah ELES (DASKIV)

PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA:

 • Univerza na Primorskem; Nakup prostorov za povečanje študentskih ležišč za potrebe UP ŠD (PIZ)
 • Mestna občina Ljubljana; osnovna šola n.h. Maksa Pečarja, Izgradnja telovadnice za potrebe šole in četrtne skupnosti z zunanjo ureditvijo in parkiriščem (PIZ)
 • Ministrstvo za notranje zadeve, Investicijsko vzdrževalna dela na objektih in vgrajeni opremi ter nabava opreme poslovnih prostorov za potrebe Policije v obdobju 2017 – 2020 (PIZ)

INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA:

 • Ministrstvo za javno upravo; Izdelava investicijske dokumentacije FU Brežice (INVP)
 • Ministrstvo za notranje zadeve; Odkup objekta PP Maribor I (INVP)
 • Ministrstvo za notranje zadeve; Odkup objekta PP Maribor II (INVP)
 • Ministrstvo za notranje zadeve; Odkup objekta PU Maribor (INVP)
 • Ministrstvo za notranje zadeve; Sanacija strelišča v policijski akademiji Tacen (INVP)
 • Ministrstvo za notranje zadeve; Sanacijo strelišča v policijski akademiji Tacen (INVP -novelacija)
 • Ministrstvo za notranje zadeve, Investicijsko vzdrževalna dela na objektih in vgrajeni opremi ter nabava opreme poslovnih prostorov za potrebe Policije v obdobju 2017 – 2020 (INVP)
 • Ministrstvo za notranje zadeve, Investicijsko vzdrževalna dela na objektih in vgrajeni opremi ter nabava opreme poslovnih prostorov za potrebe Policije v obdobju 2017 – 2020 (INVP – novelacija)
 • Ministrstvo za javno upravo; Ureditev prostorov za upravno enoto Vrhnika v objektu kasarne in stražarnice stare vojašnice na Vrhniki in ureditev arhiva za UE Ljubljana v objektu kuhinje stare vojašnice na Vrhniki (INVP)
 • Mestna občina Ljubljana; osnovna šola n.h. Maksa Pečarja, Izgradnja telovadnice za potrebe šole in četrtne skupnosti z zunanjo ureditvijo in parkiriščem (INVP)
 • Univerza na Primorskem; Nakup prostorov za povečanje študentskih ležišč za potrebe UP ŠD (INVP)