Project Description

NEKATERE OPRAVLJENE REVIZIJE

OBJEKT: IZGRADNJA SKLADIŠČA 54 ZA ZKLADIŠČENJE COILSOV V LUKI KOPER

INVESTITOR: Luka Koper ,d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

OBJEKT: ŠIRITEV VISOKOREGALNEGA SKLADIŠČA

INVESTITOR: SPAR SLOVENIJA D.O.O., Letališka cesta 26, Ljubljana

OBJEKT: MESARSKI MOST

INVESTITOR: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

 

OBJEKT: VEČSTANOVANJSKI OBJEKT šenčur

INVESTITOR: LOKAINVEST D.O.O., Kapucinski trg 7, Škofja Loka

 

OBJEKT:SPO »KOZOLEC«, Slovenska c. 55-55a-55b-55c, 1000 Ljubljana

INVESTITOR: GRADIS SKUPINA G d.d., Šmartinska 134a, Ljubljana

OBJEKT: Osnovna šola Brezovica

INVESTITOR: OBČINA BREZOVICA, TRŽAŠKA cesta 390, Brezovica

OBJEKT: VEČNAMENSKI NOGOMETNI STADION, ŠPORTNA DVORANA TER SPREMLJAJOČI POSLOVNO TRGOVSKI OBJEKT

INVESTITOR: GREP d.o.o., Šmartinska 134a, Ljubljana

OBJEKT: SKLADIŠČNO POSLOVNI OBJEKT 

INVESTITOR: TAPOS AVTODELI

OBJEKT: Prestavitev kom.- energ. vodov za  potrebe gradnje garažne hiše Kongresni trg

INVESTITOR: MOL,  Oddelek za urejanje prostora,  Poljanska cesta 28, Ljubljana

OBJEKT: ŠIRITEV NAKUPOVALNEGA CENTRA CITYPARK LJUBLJANA – 5. FAZA, Prizidava,  nadzidava in rekonstrukcija

INVESTITOR: EUROMARKT NC d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana

OBJEKT: SKLADIŠČNO DISTRIBUTIVNI CENTER

INVESTITOR: ALPLES d.d., Češnjica 48b, 4228 Železniki, Slovenija

OBJEKT: NOV HOTELSKI OBJEKT V LJUBLJANI, BTC

INVESTITOR: Zlatarna Celje

OBJEKT: ŠIRITEV TRGOVSKEGA CENTRA CITYPARK LJUBLJANA – 4. FAZA

 – REKONSTRUKCIJA NADZIDAVA

INVESTITOR: EUROMARKT NC d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana

OBJEKT: URŠULINSKI SAMOSTAN LJUBLJANA

REKONSTRUKCIJA IN DELNA SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

INVESTITOR:URŠULINSKI SAMOSTAN LJUBLJANA, Ulica Josipine Turnograjske 8, 1000 Ljubljana

OBJEKT: OBJEKT VRHOVCI – večstanovanjski objekt – NOVOGRADNJA

INVESTITOR: EUROMETALL, d.o.o., Žlebe 3e 1215 Medvode

OBJEKT: MEDNARODNI MEJNI PREHOD DRAGONJA

INVESTITOR: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

OBJEKT: LEK  MENGEŠ PORT 1- POVEČAVA

INVESTITOR: LEK farmacevtska družba ,d.d.

OBJEKT: POSLOVNO PROIZVODNI OBJEKT LIBER

INVESTITOR: LIBER d.o.o. ŠKOFJA LOKA, Kopališka 15a, Škofja Loka

OBJEKT: OBSTOJEČE NEDOVOLJENE GRADNJE V LITOSTROJU E.l.

INVESTITOR: LITOSTROJ E.l. d.o.o., Litostrojska 40, 1000 Ljubljana

OBJEKT: STALNO SKLADIŠČE ZA GENERALNE TOVORE ŠT. 13 V LUKI KOPER

INVESTITOR: Luka Koper ,d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

OBJEKT: SERVISNO SKLADIŠČNI IN POSLOVNI OBJEKT P2B 9

INVESTITOR: PROMPT d.o.o., Pot na Lisice 4, 4620 Bled

OBJEKT: TRGOVSKI center spar  ZAGORJE OB SAVI 

INVESTITOR: GIVO, d.o.o, Dvorec Selo, Zaloška 69, 1000 Ljubljana

OBJEKT: SREDNJA STROJNA IN POSLOVNA ŠOLA V MARIBORU

INVESTITOR: Podjetje za inženiring, trgovino in storitve d.o.o., MELJSKA CESTA 36, 2000 MARIBOR

OBJEKT: POSLOVNI OBJEKT UNICHEM

INVESTITOR/NAROČNIK: SLOKAR ENGINEERING d.o.o., Linhartova 9, 1109 Ljubljana

OBJEKT: TRANSPORTNO LOGISTIČNI CENTER Habjan Transport

INVESTITOR: HABJAN TRANSPORT

OBJEKT: STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKTI BLAŽEV  GRIČ LJUBLJANA

INVESTITOR: IMOS d.d., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana  

OBJEKT: NADOMESTNI OBJEKT KLINIČNEGA INŠTITUTA ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA KLINIČNEGA CENTRA V LJUBLJANI

INVESTITOR: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

OBJEKT: STANOVANJSKO POSLOVNI SKLOP OBJEKTOV, Glavarjeva cesta, Komenda

INVESTITOR: IGRM d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana

OBJEKT: CERO PUCONCI II. FAZA

INVESTITOR: CERO PUCONCI II. FAZA

OBJEKT: IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI

INVESTITOR: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

OBJEKT: SPREMEMBA NAMEMBNOSTI OBSTOJEČE PROIZVODNE HALE V PROIZVODNI  OBJEKT AQUASET d.d.

INVESTITOR: JULON d.d., Letališka 15, Ljubljana

 OBJEKT: ŠIRITEV NAKUPOVALNEGA CENTRA CITYPARK LJUBLJANA – 5. FAZA, Prizidava, nadzidava in rekonstrukcija- TRGOVINA K&O

INVESTITOR: EUROMARKT NC d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana

OBJEKT: DOM STAREJŠIH KRANJKA GORA

INVESTITOR: COMETT DOMOVI d.o.o., Tbilisijska 57b, 1000 Ljubljana

OBJEKT: NAKUPOVALNI CENTR CITYPARK LJUBLJANA – VHOD TOP 12 »XYZ – SPORTINA«

INVESTITOR: EUROMARKT NC d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana

OBJEKT: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA OBMOČJE UREJANJA B20 – JUŽNI DEL

INVESTITOR: MM GAMMA d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

OBJEKT: POSLOVNO SERVISNI KOMPLEKS V OPC – P4 ŠENČUR / POSLOVNI OBJEKT in MEHANIČNA DELAVNICA S SKALDIŠČEM

INVESTITOR: REŠET d.o.o., Huje 9, 4000 Kranj

OBJEKT: POSLOVNO – PROIZVODNI OBJEKT

INVESTITOR: CUGELJ IGNANC s.p., Stična 102, 1295 Ivančna Gorica

OBJEKT: NEK – NADGRADNJA VARNOSTNEGA NAPAJANJA

INVESTITOR: IGP d.o.o., Opekarska cesta 10, 1000 Ljubljana

OBJEKT: OSNOVNA ŠOLA dr. LJUDEVITA PIVKA

INVESTITOR: MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1, 2250 Ptuj

OBJEKT: FERMENTACIJSKA HALA

INVESTITOR: JERUZALEM ORMOŽ VVS d.d., Kolodvorska cesta 11, 2270 Ormož

OBJEKT: PRIZIDEK K OBSTOJEČEMU VRTCU

INVESTITOR: OBČINA LOG – DRAGOMER, Na grivi 5, 1358 Log pri Brezovici

OBJEKT: VRTEC PODLESEK MED VRTI PTUJ

INVESTITOR: MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1, 2250 Ptuj

OBJEKT: PRIZIDAVA OTROŠKEGA VRTCA 27. JULIJ V KAMNIKU

INVESTITOR: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 Kamnik

OBJEKT: VRTEC MEDO, PREVOJE PRI LUKOVICI

INVESTITOR: MESTNA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica

OBJEKT: STANOVANJSKI KOMPLEKS ŠENTVID PRI LJUBLJANI

INVESTITOR: CGP INVEST d.o.o., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo Mesto