PROJEKTNA IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Izdelujemo celovito projektno dokumentacijo za:
- stanovanjske (zasebne nepremičnine in nepremičnine za trg), 
- družbene (domovi starejših, medgeneracijski centri, varovana stanovanja, oskrbovana stanovanja itd.),
- poslovne,
- industrijske,
- energetske in infrastrukturne objekte ter
- objekte, namenjenim različnim družbenim dejavnostim.

Izdelujemo celovite projekte, ki vključujejo:
- načrt s področja arhitekture,
- načrt s področja gradbenštva,
- načrt s področja strojništva,
- načrt s področja elektrotehnike in
- elaborate.

Izdelujemo vse faze projektne dokumentacije:

- idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP),

- projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

- projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI),

- projektna dokumentacija izvedenih del (PID),

- dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO) in

- dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN).

BIM projektiranje

Naši projekti so zasnovani s pomočjo BIM programske opreme, ki nam zagotavlja najsodobnejši in učinkovit pristop k zasnovi in oblikovanju objektov.

Vsi objekti so od prve faze naprej projektirani v 3d računalniškem modelu, kar nam omogoča boljši nadzor nad zasnovo objekta, umestitvijo objekta v prostor, boljšo energetsko zasnovo objekta in drugo.

S pomočjo BIM tehnologije zmanjšamo možnost napak, znižanje investicijskih stroškov in omogočimo nazornejši vpogled v zasnovo objekta.