Design Concrete

PROJEKTNA IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Izdelujemo celovito projektno dokumentacijo za objekte s področja:
- stanovanjske (zasebne nepremičnine in nepremičnine za trg), 
- družbene (domovi starejših, medgeneracijski centri, varovana stanovanja, oskrbovana stanovanja itd.),
- poslovne,
- industrijske,
- energetske in infrastrukturne gradnje ter
- objektov, namenjenim različnim družbenim dejavnostim.

Izdelujemo kompleksne projekte, ki vključujejo:
- načrte arhitekture,
- gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov,
- strojnih inštalacij in strojne opreme,
- električnih inštalacij in električne opreme,
- geodetske načrte,
- načrte krajinske arhitekture in
- elaborate.

Izdelujemo vse faze projektne dokumentacije:
- idejni projekt (IDP),

- idejna zasnova (IDZ),
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
- dokumentacija za razpis (DZR),
- projekt za izvedbo (PZI) in
- projekt izvedenih del (PID).

BIM projektiranje

Naši projekti so zasnovani s pomočjo BIM programske opreme, ki nam zagotavlja najbolj sodoben in učinkovit pristop k zasnovi in oblikovanju objekta. Vsi objekti so od prve faze naprej projektirani v 3d računalniškem modelu, kar nam omogoča boljši nadzor nad zasnovo objekta, umestitvijo objekta v prostor, boljšo energetsko zasnovo objekta, … hkrati pa zmanjšamo možnost napak in naročniku omogočimo nazornejši vpogled v zasnovo objekta.
Projekt si lahko v vseh fazah ogledate tudi sami na svojem računalniku, tablici ali pametnem telefonu ali pa se s pomočjo VR očal virtualno sprehodite po svojem objektu.