Izdelujemo celovito projektno dokumentacijo za objekte s področja:

  •  stanovanjske (zasebne nepremičnine in nepremičnine za trg), 

  • družbene (domovi starejših, medgeneracijski centri, varovana stanovanja, oskrbovana stanovanja itd.),

  • poslovne,

  • industrijske,

  • energetske in infrastrukturne gradnje ter

  • objektov, namenjenim različnim družbenim dejavnostim.

Izdelujemo kompleksne projekte, ki vključujejo:

Načrte s področja arhitekture

Načrte s področja gradbeništva

Načrte s področja elektrotehnike

Načrte s področja strojništva

Načrte s področja tehnologije

Načrte s področja požarne varnosti

Načrte s področja geotehnologije in rudarstva

 Načrte s področja geodezije

Načrte s področja prometnega inženirstva

Načrte s področja krajinske arhitekture

Izdelujemo vse faze projektne dokumentacije:

BIM projektiranje

Naši projekti so zasnovani s pomočjo BIM programske opreme, ki nam zagotavlja najbolj sodoben in učinkovit pristop k zasnovi in oblikovanju objekta.

Vsi objekti so od prve faze naprej projektirani v 3d računalniškem modelu, kar nam omogoča boljši nadzor nad zasnovo objekta, umestitvijo objekta v prostor, boljšo energetsko zasnovo objekta, … hkrati pa zmanjšamo možnost napak in naročniku omogočimo nazornejši vpogled v zasnovo objekta.

Projekt si lahko v vseh fazah ogledate tudi sami na svojem računalniku, tablici ali pametnem telefonu ali pa se s pomočjo VR očal virtualno sprehodite po svojem objektu.

Poglejte reference