RECENZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Izrazom recenzija oz. revizija pomeni strokovni pregled projektne dokumentacije.

Recenzija obsega strokovni pregled skladnosti vsebine projektne dokumentacije s 
Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in ustreznost in primernost tehničnih rešitev glede na:
 

- veljavno ostalo zakonodajo,
- tehnične predpise,
- standarde,
- dobro inženirsko prakso in
- projektno nalogo.

Navedeno preveri skupina recenzentov za opravljanje recenzij za posamezno stroko.

Reference recenzij in revizij:

OBJEKT: IZGRADNJA SKLADIŠČA 54 ZA SKLADIŠČENJE COILSOV V LUKI KOPER
INVESTITOR: Luka Koper ,d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

 

OBJEKT: ŠIRITEV VISOKOREGALNEGA SKLADIŠČA
INVESTITOR: SPAR SLOVENIJA D.O.O., Letališka cesta 26, Ljubljana

 

OBJEKT: MESARSKI MOST
INVESTITOR: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

 

OBJEKT: VEČSTANOVANJSKI OBJEKT ŠENČUR
INVESTITOR: LOKAINVEST D.O.O., Kapucinski trg 7, Škofja Loka

 

OBJEKT: SPO »KOZOLEC«, SLOVENSKA C. 55-55A-55B-55C, 1000 LJUBLJANA
INVESTITOR: GRADIS SKUPINA G d.d., Šmartinska 134a, Ljubljana

 

OBJEKT: OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA
INVESTITOR: OBČINA BREZOVICA, Tržaška cesta 390, Brezovica

 

OBJEKT: VEČNAMENSKI NOGOMETNI STADION, ŠPORTNA DVORANA TER SPREMLJAJOČI POSLOVNO TRGOVSKI OBJEKT
INVESTITOR: GREP d.o.o., Šmartinska 134a, Ljubljana

 

OBJEKT: SKLADIŠČNO POSLOVNI OBJEKT
INVESTITOR: TAPOS AVTODELI

 

OBJEKT: PRESTAVITEV KOM.- ENERG. VODOV za potrebe gradnje garažne hiše Kongresni trg
INVESTITOR: MOL, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana

 

OBJEKT: ŠIRITEV NAKUPOVALNEGA CENTRA CITYPARK LJUBLJANA - 5. FAZA
INVESTITOR: EUROMARKT NC d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana

 

OBJEKT: SKLADIŠČNO DISTRIBUTIVNI CENTER
INVESTITOR: ALPLES d.d., Češnjica 48b, 4228 Železniki, Slovenija

 

OBJEKT : NOV HOTELSKI OBJEKT V LJUBLJANI , BTC
INVESTITOR: Zlatarna Celje

 

OBJEKT: ŠIRITEV TRGOVSKEGA CENTRA CITYPARK LJUBLJANA - 4. FAZA
– REKONSTRUKCIJA NADZIDAVA
INVESTITOR: EUROMARKT NC d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana

 

OBJEKT: URŠULINSKI SAMOSTAN LJUBLJANA
rekonstrukcija in delna sprememba namembnosti

 

OBJEKT: OBJEKT VRHOVCI- VEČSTANOVANJSKI OBJEKT – NOVOGRADNJA
INVESTITOR: EUROMETALL, d.o.o., Žlebe 3e 1215 Medvode

 

OBJEKT: MEDNARODNI MEJNI PREHOD DRAGONJA
INVESTITOR: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

 

OBJEKT: LEK MENGEŠ PORT 1- POVEČAVA
INVESTITOR: LEK farmacevtska družba ,d.d.

 

OBJEKT: POSLOVNO PROIZVODNI OBJEKT LIBER
INVESTITOR: LIBER d.o.o. ŠKOFJA LOKA, Kopališka 15a, Škofja Loka

 

OBJEKT: OBSTOJEČE NEDOVOLJENE GRADNJE V LITOSTROJU E.l.
INVESTITOR: LITOSTROJ E.l. d.o.o., Litostrojska 40, 1000 Ljubljana

 

OBJEKT: STALNO SKLADIŠČE ZA GENERALNE TOVORE ŠT. 13 V LUKI KOPER
INVESTITOR: Luka Koper ,d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

 

OBJEKT: SERVISNO SKLADIŠČNI IN POSLOVNI OBJEKT P2B 9
INVESTITOR: PROMPT d.o.o., Pot na Lisice 4, 4620 Bled

 

OBJEKT: TRGOVSKI CENTER SPAR ZAGORJE OB SAVI
INVESTITOR: GIVO, d.o.o, Dvorec Selo, Zaloška 69, 1000 Ljubljana

 

OBJEKT: SREDNJA STROJNA IN POSLOVNA ŠOLA V MARIBORU
INVESTITOR: Podjetje za inženiring, trgovino in storitve d.o.o., Meljska cesta 36, 2000 Maribor

 

OBJEKT: POSLOVNI OBJEKT UNICHEM
INVESTITOR/NAROČNIK: SLOKAR ENGINEERING d.o.o., Linhartova 9, 1109 Ljubljana

 

OBJEKT: TRANSPORTNO LOGISTIČNI CENTER Habjan Transport
INVESTITOR: HABJAN TRANSPORT

 

OBJEKT: STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKTI BLAŽEV GRIČ LJUBLJANA
INVESTITOR: IMOS d.d., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana

 

OBJEKT: NADOMESTNI OBJEKT KLINIČNEGA INŠTITUTA ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA KLINIČNEGA CENTRA V LJUBLJANI
INVESTITOR: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

 

OBJEKT: STANOVANJSKO POSLOVNI SKLOP OBJEKTOV, Glavarjeva cesta, Komenda
INVESTITOR: IGRM d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana

 

OBJEKT: III. OBJEKT CENTRA VODENJA DEM
INVESTITOR: DRAVSKE ELEKTRARNE , 2000 Maribor

 

OBJEKT: CERO PUCONCI II. FAZA
INVESTITOR: CERO PUCONCI II. Faza

 

OBJEKT: IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI
INVESTITOR: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

 

OBJEKT: SPREMEMBA NAMEMBNOSTI OBSTOJEČE PROIZVODNE HALE V PROIZVODNI OBJEKT
AQUASET d.d.
INVESTITOR: JULON d.d., Letališka 15, Ljubljana

 

OBJEKT: ŠIRITEV NAKUPOVALNEGA CENTRA CITYPARK LJUBLJANA - 5. FAZA, PRIZIDAVA, NADZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA- TRGOVINA K&O
INVESTITOR: EUROMARKT NC d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana

 

OBJEKT: DOM STAREJŠIH KRANJSKA GORA
INVESTITOR: COMETT DOMOVI d.o.o., Tbilisijska 57b,1000 Ljubljana

OBJEKT: RTP SLOVENSKA BISTRICA, INVESTITOR:  ELES d.o.o. in ELEKTRO MARIBOR d.d.