Pod izrazom revizija razumemo strokovni pregled projektne dokumentacije (velja za vse vrste projektne dokumentacije).

Investitor se zanjo odloči prostovoljno.

Recenzija obsega strokovni pregled skladnosti
vsebine projektne dokumentacije s:

Pravilnikom o projektni dokumentaciji ter ustreznost in primernost tehničnih rešitev glede na:

  • veljavno zakonodajo

  • tehnične predpise
  • standarde
  • dobro inženirsko prakso
  • in projektno nalogo
Reference